43/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Vakuutusyhdistysasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87) 16 luvun 12 §:n nojalla:

1 §

Vakuutusyhdistyksen sulautumista, vakuutuskannan luovuttamista tai vakuutusyhdistyksen muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä sosiaali- ja terveysministeriössä sen määräajan loppuun, josta on säädetty vakuutusyhdistyslain 8 luvun 2§:n 2 momentissa ja 14 luvun 4§:n 2 momentissa.

2 §

Jos sosiaali- ja terveysministeriö kieltää vakuutusyhdistystä antamasta uusia vakuutuksia tai luovuttamasta taikka panttaamasta yhdistyksen hallussa olevaa omaisuutta, on ministeriön siitä yhdistyksen kustannuksella kuulutettava virallisessa lehdessä ja ilmoitettava yhdistyksen osakkaille yhdistysjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

3 §

Kun vakuutusyhdistyslain 13 luvun 9§:n mukainen tilinpäätös ja 12§:n mukainen kertomus ja tilintarkastuskertomus ovat valmistuneet, on jäljennös niistä viipymättä annettava sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriölle on annettava myös jäljennös ensiksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

4 §

Kun vakuutusyhdistys on merkitty kaupparekisteriin tai kun kaupparekisteriin otettuun merkintään on tehty muutos, yhdistyksen hallituksen tulee viipymättä antaa siitä tieto sosiaali- ja terveysministeriölle.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.