1212/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Verohallituksen päätös vuonna 1988 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11§:n ja 12§:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82), määrännyt:

Päätoimen palkasta, joka maksetaan ajalla 1.1.-29.2.1988, ennakonpidätys toimitetaan ajalle 1.3.-31.12.1987 vahvistettujen laskentaperusteiden (pidätystaulukoiden) mukaan. Vuodeksi 1988 vahvistettuja ennakonpidätyksen laskentaperusteita (pidätystaulukoita) sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.3.1988 tai sen jälkeen vuonna 1988.

Vuoden 1988 verokortin ennakonpidätystunnusta ja ennakonpidätyksestä tehtäviä vähennyksiä sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.1.1988 tai sen jälkeen. Ellei toimitettaessa ennakonpidätystä tammikuussa 1988 maksettavista palkoista ole käytettävissä vuoden 1988 verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan käyttäen vuoden 1987 joulukuussa voimassa ollutta ennakonpidätystunnusta ja ennakonpidätyksestä tehtäviä vähennyksiä. Tammikuussa ei kuitenkaan enää noudateta muita verotoimiston verokorttiin merkitsemiä muutoksia kuin taulukonmukaisesta ennakonpidätyksestä tehtäviä vähennyksiä koskevia määräyksiä.

Päätoimesta säännöllisen palkan lisäksi maksettavaa korvausta (palkanlisiä), sivutuloja ja eläkkeensaajan palkkatuloja varten vuodeksi 1988 vahvistettuja henkilökohtaisia pidätysprosentteja sovelletaan 1 päivänä tammikuuta tai sen jälkeen vuonna 1988 maksettaviin suorituksiin. Ellei toimitettaessa ennakonpidätystä tammikuussa 1988 maksettavista palkoista ole käytettävissä vuodeksi 1988 määrättyä henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys toimitetaan käyttäen vuoden 1987 joulukuussa voimassa ollutta ennakonpidätysprosenttia.

Eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetusta suorituksesta, joka maksetaan ajalla 1.1-31.1.1988, ennakonpidätys toimitetaan vuoden 1987 joulukuussa voimassa olleiden ennakonpidätysperusteiden (ennakonpidätystunnusten ja pidätystaulukoiden) mukaan. Vuodeksi 1988 vahvistettuja ennakonpidätysperusteita sovelletaan 1 päivänä helmikuuta tai sen jälkeen vuonna 1988 maksettaviin suorituksiin.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.