1043/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 2 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista 30 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen 2§:n 1 ja 2 momentti ja 2 a§:n 1 momentti

sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (985/86) näin kuuluviksi:

2 §

Täydestä ylläpidosta mielenterveystoimistossa tai 1 §:ssä tarkoitetussa mielisairaanhoitolaitoksessa taikka perhehoidossa tai asuntolassa maksu on 60 markkaa hoitopäivältä.

Milloin ylläpito on järjestetty osittaisena mielenterveystoimistossa tai mielisairaanhoitolaitoksessa taikka näiden ulkopuolella järjestetyn hoidon yhteydessä, maksu on 25 markkaa hoitopäivältä.


2 a §

Edellä 1§:ssä tarkoitetussa kunnallisessa mielisairaanhoitolaitoksessa hoidettavalta pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 2§:ssä säädetyn maksun sijasta mielisairaslain 18§:n 3 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 463 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan tekemän maksua koskevan päätöksen saattamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti kunnanhallitukselle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.