955/1987

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidontarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut maidontarkastuksesta 30 päivänä huhtikuuta 1975 antamansa päätöksen (300/75) 46 ja 66§:n,

näistä 46§:n 1 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa päätöksessä (628/76); sekä

lisännyt päätökseen uuden 1 a ja 46 a§:n seuraavasti:

1 a §

Tilalta elintarvikkeen valmistukseen tai elintarvikkeeksi luovutettavan maidon tulee laadultaan täyttää muun ohella seuraavat vaatimukset:

1) bakteerien kokonaispesäkelukumäärä ei saa toistuvasti ylittää 1,5 milj./ml;

2) solupitoisuus ei saa toistuvasti ylittää 1,5 milj./ml;

3) mikrobilääkejäämän estovaikutus ei saa olla suurempi kuin 0,01 ky/ml penisilliinipitoisuutta vastaava.

46 §

Kulutusmaitotuotteiden valmistukseen käytettävä maito ei saa olla aikaisemmin lämpökäsitelty ja tulee sen laadultaan täyttää seuraavat vaatimukset:

1) bakteerien kokonaispesäkelukumäärä ei saa toistuvasti ylittää 1,5 milj./ml;

2) koliformisten bakteerien pesäkelukumäärä ei saa toistuvasti ylittää 25 000/ml; ja

3) mikrobilääkejäämän estovaikutus ei saa olla suurempi kuin 0,01 ky/ml penisilliinipitoisuutta vastaava.

Kulutusmaitotuotteiden valmistukseen käytettävä kerma ja kuorittu maito saavat kuitenkin olla aikaisemmin lämpökäsiteltyjä ja tulee niiden laadultaan täyttää seuraavat vaatimukset:

1) bakteerien kokonaispesäkelukumäärä ei saa ylittää 100 000/ml;

2) koliformisten bakteerien pesäkelukumäärä ei saa ylittää 10/ml; sekä

3) mikrobilääkejäämän estovaikutus siten kuin 1 momentin 3 kohdassa.

46 a §

Mikäli kulutusmaitotuotteiden valmistukseen käytettävä maito on tarkoitus lämpökäsitellä, on se suoritettava mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun maito on noudettu tilalta.

66 §

Terveyslautakunnan on suoritettava maidonjalostamossa, sen laboratoriossa ja maidon vastaanottoasemalla katselmus vähintään kerran vuodessa sekä useamminkin tutkimustulosten antaessa siihen aihetta.

Terveyslautakunnan tulee valvoa maidonjalostamon suorittamaa maitonäytteiden ottoa sekä tuottajatilan tuotantohygieenisiä oloja.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 lukuunottamatta 1 a§:n 1 ja 2 kohtia, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Toimistopäällikkö
Kalevi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.