827/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Asetus valtion hankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan valtion hankinnoista 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun asetuksen (1070/79) 1§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §

Tässä asetuksessa säädettyä menettelyä on noudatettava valtion virastojen ja laitosten hankintoja koskevissa asioissa, mikäli ei erikseen ole toisin säädetty. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaiseen liikelaitokseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.