806/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987

Asetus mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään mielisairaanhoidosta perittävistä maksuista 30 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (1094/77) 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1983 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (1150/83 ja 985/86), uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §

Edellä tässä pykälässä säädettyä maksua ei myöskään peritä alle 18-vuotiaalta henkilöltä siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.