509/1987

Annettu Helsingissä päivänä toukokuuta 1987

Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä muuttanut rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista 31 päivänä joulukuuta 1985 antamansa päätöksen (1140/85) 3§:n 2 momentin näin kuuluvaksi:

3 §

Maa- ja vesirakennusurakkasopimuksessa voidaan käyttää indeksiehtoa siten, että urakkahinta, josta on vähennettävä palkkakustannusten osuutena 25 prosenttia, saadaan sitoa tilastokeskuksen julkaisemaan maarakennuskustannusindeksin (1985 = 100) osaindeksiin E, kuitenkin siten, että siltatöiden osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1 momentissa on määrätty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.