420/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 30 päivänä elokuuta 1968 annettuun lakiin (534/68) uusi näin kuuluva 5 a §:

5 a §

Käsiteltäessä kouluhallituksen istunnossa peruskoulun tai kunnan lukion, sen iltalinjan tai iltalukion viranhaltijan tai tuntiopettajan taikka peruskoulua korvaavan koulun tai yksityisen lukion, sen iltalinjan tai iltalukion toimenhaltijan tai tuntiopettajan irtisanomista, siirtämistä tai kurinpitoa koskevaa valitusta, asian käsittelemiseen ottavat osaa, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kaksi kuntien keskusjärjestöjen ja kaksi opettajien edustavimman järjestön esityksestä nimitettyä jäsentä. Kullekin jäsenelle nimitetään henkilökohtainen varajäsen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 245/86
Sivistysvaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 274/86

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.