305/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (426/82), sekä

lisätään 11§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4-6 momentti, siirtyvät 5-7 momentiksi, seuraavasti:

11 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä eläketurvakeskukselle ja kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavan ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa eläketurvakeskukselle ja kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavien valtion korvausten lopulliset määrät edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä.


Jos kuitenkin joulukuun ennekkoerää 2 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 3 momentissa on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.