758/1984

Annettu Tampereella 31 päivänä toukokuuta 1984

Työsuojeluhallituksen päätös traktorien turvallisuusmääräyksistä

Työsuojeluhallitus on 31 päivänä toukokuuta 1984 työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen (128/67) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä heinäkuuta 1976 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (625/76), päättänyt:

1 §

Traktoriin, jota käytetään työturvallisuuslain (299/58) soveltamispiiriin kuuluvassa työssä tai joka mainitun lain 40 §:n tarkoittamin tavoin valmistetaan, tuodaan maahan, asetetaan näytteille taikka muutoin luovutetaan toisen käyttöön, on työturvallisuuslain ja mainitun valtioneuvoston päätöksen ohella sovellettava työsuojeluhallituksen 31 päivänä toukokuuta 1984 vahvistamia määräyksiä, jotka on julkaistu työsuojeluhallituksen julkaisusarjassa turvallisuusmääräykset ja -ohjeet numerolla 14.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu julkaisu on saatavissa Valtion painatuskeskuksesta maksua vastaan.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985 ja sitä sovelletaan kaikkiin maassa valmistettuihin sekä kaikkiin maahan tuotuihin traktoreihin, jotka ensimmäisen kerran otetaan Suomessa käyttöön sanotun päivämäärän jälkeen.

Asia on käsitelty työsuojeluhallituksen istunnossa.

Tampereella 31 päivänä toukokuuta 1984

Pääjohtajan sijainen, ylijohtaja
Pekka Kari

Vs. työsuojeluinsinööri
Wiking Husberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.