426/1982

Annettu Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 1 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muutetaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (214/82) 1 1 § näin kuuluvaksi:

11§

Eläkelaitoksille rintamaveteraanien varhaiseläkelain mukaisista eläkkeistä aiheutuvien menojen ja kulujen peittämiseksi on valtion vuosittain suoritettava eläketurvakeskukselle sosiaali- ja terveysministeriön eläketurvakeskuksen hakemuksesta vahvistamien perusteiden mukainen korvaus. Kunnalliselle eläkelaitokselle on valtion samoin vuosittain suoritettava sosiaali- ja terveysministeriön laitoksen hakemuksesta vahvistamien perusteiden mukainen korvaus.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä eläketurvakeskukselle ja kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavan ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa eläketurvakeskukselle ja kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavien valtion korvausten lopulliset määrät edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta.

Ennakko suoritetaan kahtenatoista yhtä suurena eränä siten, että se on eläketurvakeskuksen ja kunnallisen eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jolloin Postipankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion korvauksen lopullisen määrän erotus otetaan huomioon korvauksen vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Eläketurvakeskus jakaa eläkelaitoksille valtion suorittaman korvauksen 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.

Edellä 2 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläketurvakeskuksen ja kunnallisen eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämät selvitykset toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Mitä tässä pykälässä on säädetty eläketurvakeskuksesta ja kunnallisesta eläkelaitoksesta, on soveltuvin osin voimassa myös valtiokonttorista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982, kuitenkin siten, että vuoden 1982 osalta sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläketurvakeskukselle ja kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavan ennakon määrän viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1982. Ennakko suoritetaan heinäkuusta 1982 alkaen kuutena yhtä suurena eränä. Vuoden 1982 joulukuun ennakkoerä tarkistetaan viimeistään 15 päivänä marraskuuta 1982.

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jacob Söderman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.