828/1981

Annettu Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Laki kansanterveyslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Väestön terveyden edistämistä, tutkimista ja valvomista sekä oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia varten on lääkintöhallituksen alainen kansanterveyslaitos.

Kansanterveyslaitoksessa on johtokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

Kansanterveyslaitoksessa voi olla ylijohtajan, johtajan, osastonjohtajan, ylilääkärin, toimistopäällikön, laboratorionjohtajan ja laboraattorin virkoja sekä vahtimestarin, tutkimusapulaisen, toimistoapulaisen ja laboratorioapulaisen toimia. Ylijohtajan, johtajan ja ylilääkärin virat voivat olla sopimuspalkkaisia.

Kansanterveyslaitoksen palveluksessa voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Kansanterveyslaitos voi tulo- ja menoarvion rajoissa käyttää tarvittaessa asiantuntijoita sekä tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, julkisten laitosten, järjestöjen, yksityisten liikelaitosten ja yksityisten henkilöiden kanssa laitoksen toimialaan kuuluvien, sopimuksessa yksilöitävien tehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia muiden laitoksen toimialaan kuuluvaa tutkimustyötä suorittavien laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

Kansanterveyslaitoksella on oikeus periä maksuja siltä tilatuista palveluista. Maksuja määrättäessä noudatetaan mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982. Sillä kumotaan kansanterveyslaboratoriosta 30 päivänä joulukuuta 1969 annettu laki (898/69).

Tässä laissa mainittuja virkoja ja toimia voidaan perustaa ja täyttää ennen lain voimaantuloa. Niin ikään voidaan ennen tämän lain voimaantuloa ryhtyä muihinkin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään kansanterveyslaboratorion viran tai pysyväisen toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen kansanterveyslaitoksessa.

Hallituksen esitys 155/81
Talousvaliok. miet. 8/81
Suuren valiok. miet. 111/81

Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.