284/1980

Annettu Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 1980

Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta

Valtioneuvosto on maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä 3 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (102/78) 33 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

Maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun järjestämisestä annetussa laissa (102/78) tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on oikeus valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain tarkoitukseen varattujen määrärahojen rajoissa saada lomittaja vuosiloman ajaksi, jonka pituus on edellä mainitun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulle maatalousyrittäjälle seitsemän kuudesosa työpäivää ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulle toiselle saman yrityksen lomaan oikeutetulle maatalousyrittäjälle yksi työpäivä jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jollei lomapäivien luvuksi tule kokonaislukua, päivän osa katsotaan täydeksi lomapäiväksi.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1980 alkavana ja 31 päivänä maaliskuuta 1981 päättyvänä lomakautena.

Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 1980

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Vt. hallitusneuvos
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.