20/1973

Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 21 päivänä joulukuuta 1972 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 14 §:n, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 29 päivänä kesäkuuta 1966 (475/66), näin kuuluvaksi:

14 §.

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuisen palkkion, jonka määrä on viidestoista osa edustajanpalkkioista annetun lain mukaan kansanedustajalle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palkkiosta, ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuisen palkkion, jonka määrä on seitsemästoista osa edellä tarkoitetun lain mukaan kansanedustajalle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palkkiosta, ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi vuotuinen palkkio, jonka määrä on neljäs osa edellä säännellystä kaikkiin valtuusmiesten käsiteltävinä oleviin asioihin osallistuvan valtuusmiehen palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta suoritetaan kuukausittain kahdestoista osa. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta.

Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.


Tämä johtosäännön muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.


Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt, että edellä oleva Eduskunnan päätös Eduskunnan pankkivaltuusmisten johtosäännön muuttamisesta on julkaistava asetuskokoelmassa.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1973.

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Hallitusneuvos
Pauli Heinilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.