170/1960

Annettu Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 1960

Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunta valitsee keskuudestaan jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä Pohjoismaiden neuvostoon kuusitoista jäsentä ja näille kullekin varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan viiden päivän kuluessa valtiopäivien avaamisesta. Vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamiehet suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Valittujen toimikausi alkaa heti, kun heidät on valittu, ja jatkuu, kunnes uusi vaali on toimitettu.

Eduskunnan valittua Pohjoismaiden neuvoston jäsenet, jotka muodostavat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan, valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siinä järjestyksessä kuin eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalista on säädetty.

Valtuuskunnan työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessaan valitsemat jäsenet. Työvaliokunnan tehtävänä on huolehtia valtuuskunnan juoksevain asiain hoidosta.

Valtuuskunnan sihteerin valitsee valtuuskunta. Muun tarpeellisen henkilökunnan ottaa työvaliokunta.

Valtuuskunta antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta.

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 1960, ja sillä kumotaan edustajien valitsemisesta Pohjoismaiden neuvostoon 14 päivänä joulukuuta 1955 annettu laki (503/55).

Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 1960

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ulkoasiainministeri
Ralf Törngren

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.