445/1955

Päätetty julkaistavaksi 4 päivänä marraskuuta 1955.

Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 1955 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 14 §:n, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 7 päivältä marraskuuta 1950 (576/50), näin kuuluvaksi:

14 §.

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota satakaksikymmentätuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota yhdeksänkymmentätuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi kuudenkymmenentuhannen markan vuotuinen palkkio. Pankkivaltuusmiesten palkkio suoritetaan kuukausittain jälkeenpäin. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta.

Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1955.

Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.

Ministeri
Veikko Vennamo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.