666/1949

Päätetty julkaistavaksi 28 päivänä lokakuuta 1949.

Muutos Eduskunnan pankivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 7 päivänä lokakuuta 1949 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 14 §:n, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 12 päivältä syyskuuta 1947 (735/47), näin kuuluvaksi:

14 §.

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota seitsemänkymmentäkaksituhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota kuusikymmentätuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi kahdenkymmenenneljäntuhannen markan vuotuinen palkkio. Pankkivaltuusmiesten palkkio suoritetaan kuukausittain jälkeen päin. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta. Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1949.

Tasavallan Presidentti
J.K. PAASIKIVI.

Valtiovarain ministeri
Onni Hiltunen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.