30/1939

Päätetty julkaistavaksi 27 päivänä tammikuuta 1939.

Muutoksia Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 16 päivänä joulukuuta 1938 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 7, 9 ja 14 §:n näin kuuluviksi:

7 §.

Ne tehtävät, jotka mainitaan Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 1-8 ja 11-21 kohdassa, lukuunottamatta vähäisiä määräraha-asioita, ja ne, jotka on lueteltu tämän johtosäännön 4 §:n 1 ja 3 sekä 5-8 kohdassa, on kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti suoritettava. Asiat on kuitenkin sitä ennen niiden kolmen valtuusmiehen valmistettava, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

Muut pankkivaltuusmiesten tehtävät on niiden kolmen valtuusmiehen täytettävä, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, elleivät nämä katso asiaa niin tärkeäksi, että se on kaikkien valtuusmiesten yhteisesti käsiteltävä.

9 §.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estetyt tointansa hoitamasta, toimii esteen aikana puheenjohtajana kolmas niistä pankkivaltuusmiehistä, joiden tulee olla osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

14 §

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota kahdeksantoistatuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota kahdeksantuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi kuudentuhannen markan vuotuinen palkkio. Pankkivaltuusmiesten palkkio suoritetaan kuukausittain jälkeen päin. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta.

Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1939.

Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.

Valtiovarainministeri
Väinö Tanner.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.