Hallituksen esitykset: 2011

Esitykset numeroittain

151-132 131-112 111-92 91-72 71-51 50-31 30-11 10-1

HE 71/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 70/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 69/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
HE 68/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmä-palvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
HE 67/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta
HE 66/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 65/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
HE 64/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 63/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 62/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille
HE 61/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 60/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 58/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 57/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
HE 56/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta
HE 55/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
HE 54/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
HE 53/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 52/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
HE 51/2011
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

151-132 131-112 111-92 91-72 71-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.