HE 230/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla Valtiokonttori saa myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Pietari-säätiön enintään 3 500 000 euron määräisen vuoden 2009 aikana otettavan pankkilainan vakuudeksi, jonka säätiö tarvitsee Pietarin kaupungilta vuokraamansa kiinteistön peruskorjauksen loppuunsaattamiseen. Takauksen ehtona on, että säätiön tulorahoitus on solmitut vuokrasopimukset huomioon ottaen riittävä kattamaan sen toiminnasta aiheutuvat menot sekä lainan korot ja lyhennykset.

Hankkeen tukemiseksi on vuonna 2008 myönnetty 10 000 000 euron määräinen valtiontakaus. Vanhan rakennuksen peruskorjauksen ja varsinkin rakennuksen perustusten korjaukseen kohdistuvien töiden ennakoitua suuremmat kustannukset sekä Pietarin kaupungilta saatavan korvauksen myöhentyminen ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen aiheuttavat esitetyn lisätuen tarpeen.


PERUSTELUT

Opetusministeriön, useiden yliopistojen ja kulttuurijärjestöjen toimesta vuonna 1992 perustettu Pietari-säätiö ylläpitää Pietarissa Suomen instituuttia, jonka tarkoituksena on suomalais-venäläisten kulttuurisuhteiden ja niihin liittyvien perinteiden vaaliminen sekä Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön edistäminen taiteen, kirjallisuuden ja tieteen alalla. Instituutti edistää myös maiden välistä kirjailija- ja taiteilijavaihtoa sekä opiskelija- ja tutkijavaihtoa, koulutusohjelmia ja kauppasuhteita erityisesti Pietarissa ja sen lähialueilla. Säätiön tiloissa toimii myös suomalainen koulu ja lastentarha. Koska toimintaa on jouduttu harjoittamaan huonoissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa etsittiin instituutille tarkoituksenmukaisemmat tilat. Pietarin kaupungin johdon kanssa päästiin vuonna 2008 sopimukseen siitä, että instituutti saa pitkäaikaisella 49 vuoden pituisella vuokrasopimuksella käyttöönsä Bolshaja Konjushennaja kadun varrella sijaitsevan Pyhän Marian kirkon kirkkokartanon. Sopimus edellytti, että Pietari-säätiö peruskorjaa rakennuksen. Peruskorjauksen valmistuttua Pietarin kaupunki tulee suorittamaan säätiölle hyvityksen, jonka määräksi arvioidaan 2 500 000 euroa.

Vuokratun rakennuksen peruskorjaus aloitettiin joulukuussa 2008. Valtio on tukenut hanketta antamalla takauksen vuoden 2008 toisen lisätalousarvion (414/2008) pääluokan 28 perusteluissa myönnetyin valtuuksin rahoitusta varten otetun 10 miljoonan euron määräisen pitkäaikaisen pankkilainan vakuudeksi. Lainasta on tänä mennessä nostettu 8,4 miljoonaa euroa. Alkuperäisiltä kustannuksiltaan 11,4 miljoonaksi euroksi arvioidun hankkeen kustannusrakenne on nyt muuttunut siten, että Pietarin kaupungilta saatava hyvitys myöhentyy, joten säätiö joutuu väliaikaisesti rahoittamaan myös sitä vastaavan osuuden. Vanhan rakennuksen korjauskustannukset ovat myös nousemassa noin miljoona euroa alkuvaiheessa arvioituja kustannuksia suuremmiksi. Säätiön rahoituspohja ja käytettävissä olevat varat eivät riitä kustannuksiltaan edellä todetulla tavoin kalliimmaksi osoittautuvan korjaushankkeen toteuttamiseen. Lisärahoitustarpeen määräksi arvioidaan enintään 3 500 000 euroa. Tätä varten otettavan lisälainan laina-aika voi olla lyhyempi, kuin mitä se on valtion jo takaamassa laina-ajaltaan 20 vuoden pituisessa lainassa. Takaukseen tullaan muutoin noudattamaan vastaavia ehtoja, kuin vuonna 2008 myönnetyssä takauksessa. Takauksen ehtona tulee muun muassa olemaan se, että säätiön tulorahoitus on solmitut vuokrasopimukset huomioon ottaen riittävä kattamaan sen toiminnasta aiheutuvat menot sekä lainan korot ja lyhennykset. Taattavan lainan nostoluvat myöntää ja lainan käyttöä valvoo Valtiokonttori.

Edellä lausutun perusteella ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla Valtiokonttori voi vastavakuuksia vaatimatta myöntää omavelkaisen valtiontakauksen Pietari-säätiön enintään 3 500 000 euron määräisen vuoden 2009 aikana otettavan lainan vakuudeksi, jonka säätiö tarvitsee Pietarin kaupungilta vuokraamansa kiinteistön peruskorjauksen ja varustelun loppuunsaattamista varten.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.