Hallituksen esitykset: 2003

Esitykset numeroittain

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-41 40-21 20-1

HE 121/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 120/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain muuttamisesta
HE 119/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 118/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä
HE 117/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön
HE 116/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta
HE 115/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta
HE 114/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
HE 113/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 112/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle polttoainemaksulaiksi
HE 111/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvoverolaiksi
HE 110/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 109/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
HE 108/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä
HE 107/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta
HE 106/2003
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä
HE 105/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle meripelastuslain muuttamisesta
HE 104/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 103/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä
HE 102/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esitykset numeroittain

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-41 40-21 20-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.